Pleidooi groene organisaties voor integraal landschapsplan online lezen  |  afmelden
 
Groene ruimte tussen Alkmaar en Amsterdam in de knel  
3 juli 2018
Landschap Noord-Holland
Maatschappelijke organisaties pleiten voor behoud 'groene long' tussen A8 en A9
Beste Beschermer,

Onlangs sprak Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland haar voorkeur uit voor een Golfbaanvariant, als beste verbinding tussen de A8 en A9. Deze weg is gepland dwars door het groene gebied tussen Amsterdam en Alkmaar. Daarbovenop komen nog andere projecten, zoals de aanleg van een opstelterrein voor Sprinters en verdere stedelijke uitbreiding. Deze ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om samen met andere groene organisaties de handen ineen te slaan en te pleiten voor een integraal landschapsplan dat rekening houdt met de bijzondere kwaliteiten van deze 'groene long'. Waarin alle aspecten van dit prachtige uitloopgebied (o.a. natuur, historie, bereikbaarheid en leefbaarheid) naar waarde worden geschat.
Lees meer
Kansen voor het gebied gepresenteerd tijdens werkbezoek van Statenleden 
Op dinsdag 19 juni hebben Statenleden van de Provincie Noord-Holland op onze uitnodiging een werkbezoek gebracht aan de regio. Tijdens het bezoek aan o.a. Fort Veldhuis hebben we de prachtige kenmerken van het gebied gepresenteerd en duidelijk gemaakt welke kansen er nog liggen voor de toekomst. 
Lees meer
Pleidooi voor integraal gebiedplan tijdens Commissievergadering Noord-Holland
Op donderdag 21 juni j.l. heeft Ernest Briët namens de samenwerkende groene organisaties ingesproken tijdens de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Financiën op het provinciehuis. De weerstand tegen de plannen voor de weg is groot, zo bleek uit de vele insprekers. 
BEKIJK VIDEO
Samenwerking met andere organisaties cruciaal voor behoud groene ruimte
De natuur beschermen kunnen we niet alleen. Samen met Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” werken we keihard om de groene long veilig te stellen voor toekomstige generaties.
Lees meer
Ontdek zelf het bijzondere landschap van de Stelling van Amsterdam
Midden in de 'Groene long' ligt het volledig gerestaureerde Fort bij Krommeniedijk. In het nieuwe belevingscentrum Fort K'IJK kunt u via een spannende audiotour het landschap van de Stelling van Amsterdam ervaren en zien waarom deze regio zo uniek en waardevol is.
Lees meer
Samen maken we Noord-Holland mooier!
Landschap Noord-Holland
Postbus 222
1850 AE Heiloo
Tel. 088 - 00 64 400
info@landschapnoordholland.nl
www.landschapnoordholland.nl
Volg ons
Facebook   Youtube   Twitter   pinterest